HV 2010/2011

1. B

1) PÍSEMKY A OPAKOVÁNÍ:

 

2) ROČNÍKOVÉ PRÁCE:

1. POLOLETÍ: REFERÁTY:

Téma: Nonartificiální hudba

1. polovina 20. století, na dané téma viz. dole

- rozsah referátu: polovina formátu A4 (max. A4)

- prezentace před třídou v daném termínu (viz. dole), zpaměti nebo s oporou textu

- ukázka (každý si opatří svoji nahrávku)

- v elektronické podobě zaslat na mail: shanelova.michaela@seznam.cz

- body:     1) proč se mi skupina / zpěvák líbí, čím mě zaujal(a)

                 2) kde a kdy skupina vznikla (od kdy zpěvák zpívá), odkud pochází (město)

                 3) hudební ukázka + název skladby (nejslavnější nebo nejoblíbenější  skladba)

                 4) o čem jsou texty písní

                 5) stručný popis skupiny (zpěváka), složení skupiny

 

 PREZENTACE REFERÁTU PŘED TŘÍDOU:

               Muzikál: vývoj (obecně, stručná historie, příklady, zaměřit se na český muzikál)

               Scott Joplin

26. 11.    ŘEDITELSKÉ VOLNO

2. 11.      Louis Armstrong:          1) Tomáš Bárta

               Ella Fitzgerald

9. 11.      Frank Sinatra:                2) Tereza Šedová

16. 11.    Edith Piaf:                      3) Tomáš Kašpar

23. 11.    František Kmoch:           4) Petra Zamastilová

30. 11.    Karel Hašler:                   5) Daniel Hroděj

               Rudolf Friml

7. 12.      R. A. Dvorský:                6) David Nováček

14. 12.    Jaroslav Ježek:                7) Denisa Rychová

4. 1.        E. F. Burian:                    8) Kateřina Jetmarová

11. 1.      George Gershwin:           9) Adéla Košnarová

18. 1.      Ray Charles:                   10) Soňa Nováčková 

25. 2.      Glen Miller:                     11) Petr Smolák

4. 2.        Billi Holiday                    12) Martina Dalecká

 

V případě nepřítomnosti se referát posouvá na následující hodinu

(plánovaný zústává, budou 2 referáty současně)

 

2. POLOLETÍ: HUDEBNĚ KRITICKÉ HODNOCENÍ 

- hudebně-kritické hodnocení libovolného hudebního představení

           (muzikál, opera, opereta, balet, koncert, hudební festival, .....)

- podmínkou splnění je osobní účast, subjektivní názor na vystoupení